Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych

INDUSTI Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Opracowanie technologii HPC-GIS do kompleksowej analizy lokalizacji inwestycji oraz oceny zagrożeń środowiskowych” w ramach działania 1.2 Badania celowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Cele projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii HPC-GIS (High Performing Computing Geographical Information System). Problem badawczy polega na oprac. technologii, która w sposób wydajny będzie wykonywała wieloczynnikowe analizy GIS pod kątem atrakcyjności oraz wartości inwestycji. W opracowanej technologii zaimplementuje się także modele oceny zagrożeń środowiskowych oraz oddziaływania na środowisko.


Planowane efekty: Prace badawcze będą polegały na oprac. metod liczenia oraz metod podziału i dystrybucji danych przestrzennych na węzły hybrydowego klastra obliczeniowego akcelerowanego kartami GPU, metod zrównoważania obciążenia obliczeniami węzłów klastra oraz protokołów przesyłania danych przestrzennych do i z klastra. Dzięki temu możliwa będzie implementacja silnika HPC-GIS działającego na platformie klastra. Umożliwi to opracowanie autorskich metod programowania równoległego i rozproszonego obliczeń dot. wyznaczania parametrów topograficznych oraz implementacji modeli analitycznych na klastrach obliczeniowych akcelerowanych kartami GPU.


Wartość projektu: 3 796 717, 50 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 2 989 049, 60 PLN

Kontakt

INDUSTI Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 77/3
20-019 Lublin, Poland
www.industi.com

Wartość projektu
3 796 717, 50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich
2 989 049, 60 PLN